GALERIE
FOTO
VIDEO
Scurt istoric      - 1964 - Afost fondat Centrul de Proiectare de Masini-Unelte Bucuresti, prin unirea unor colective de specialisti de la firme cu o veche traditie in constructia de masini din tara.     - 1966 - Centrul de Proiectare se transforma in Institutul de Cercetare Proiectare Masini Unelte si Agregate (ICPMUA) specializat in cercetarea-proiectarea masinilor-unelte, el constituind elementul pilot in crearea si dezvolta- rea fa ricatiei de masini-unelte din Romania.     - 1977 - 1990 InstitutuI lCPMUA poarta numele de "lnstitutul de Cercetare Stiintifica si Inginerie Tehnologica pentru Masin Unelte TITAN( ICSITMU TITAN)     - 1980 - 1990 ICSITMU TITAN a avut statutul de Institut Central, coordonand intreaga activitate de cercetare-pro- iectare a institutelor din cadrul Ministerului lndustriei Electrotehnice (MlEt).     - 1991 - ICSITMU TITAN se transforma in societate comerciala pe actiuni primind denumirea de SC SIMTEX SA.     - 2004 - SC SIMTEX SA a fost declarata ,,societate de interes strategic" prin HG 863/2004   
SIMTEX
S.A.
Sisteme Industriale de Maşini, Tehnologii, Execuţie, Experimentare, Export
.
.
.
.
.
.